Betegek kenete

 

A betegek szentségét azok a hívek kaphatják meg, akik betegség vagy öregség miatt életük veszélyben van. A szentség erőt ad a szenvedés elviseléséhez, egyesíti a beteget Krisztus szenvedésével önmaga és az Egyház javára. Hozzásegítheti a gyógyuláshoz, a bűnöket megbocsátja, ha a beteg nem tudott gyónni. A halállal nem ér véget életünk, hanem más módon folytatódik, ezért fontos, hogy szeretteink ne haljanak meg a bűnbánat szentsége (gyónás) és a betegek szentsége nélkül.

A betegek kenete szentségében részesülhetnek mindazok, akik:

  • súlyos vagy tartós betegségben szenvednek;
  • egészségi állapotuk súlyosabbá válása ezt indokolja.

Beteglátogatás

A betegek látogatása és ellátása előre egyeztetett időpontban történik. Életveszély esetén azzal elérhetőek vagyunk, minden egyéb feladatot félre teszünk. Jelzést a parókus atya felé kérünk megtenni.

A kórházban fekvő betegek szentségekkel való sürgősségi ellátásának szervezett formáját nyújtja a Kórházlelkészi Szolgálat, amely állandóan biztosítja a betegek, haldoklók számára a szentgyónás elvégzésének, a szentáldozás és a betegek szentsége felvételének lehetőségét. A budapesti görögkatolikus kórházlelkész, Mihalovics Mihály atya telefonszáma: +36304505838.