Keresztelés

 

Keresztség

          „A szent keresztség az egész keresztény élet alapja, a lelki élet ajtaja és kapu a többi szentségekhez. A keresztség által megszabadulunk a bűntől, és mint Isten fiai születünk újjá, Krisztus tagjai leszünk és részeseivé váltunk az Egyház küldetésének.”

(Katolikus Katekizmus)

            A keresztség szentsége eltörli a bűnöket, Isten gyermekévé és az Egyház tagjává tesz. A keresztségben nevet és védőszentet kap a megkeresztelt. Más szentségek is csak a keresztség után vehetők fel.

      Görögkatolikus egyházunkban a keresztség és a bérmálás szentségét mindig együttesen szolgáltatjuk ki.

       Ugyanakkor a három beavató szentségben (keresztség, bérmálás, eucharisztia) egyszerre történő részesülésre is lehetőséget biztosítunk, Egyházunk ősi hagyománya szerint.

Gyermek keresztelése

          A keresztelést legalább az egyik szülőnek kell kérnie, a lakóhely szerinti illetékes parókián. Fontos még, hogy a szülők vállalják a gyermek katolikus szellemben való nevelését.

     Kérjük, hogy a keresztelő kitűzött időpontja előtt legalább egy hónappal jelentkezzenek a parókián.

Felnőtt keresztelése

           Felnőtt keresztelése esetén a jelentkezőket személyes beszélgetések során készítjük fel a szentség felvételére. Ha szeretne megkeresztelkedni, kérjük, jelentkezzen a parókián.

Keresztszülők

        A keresztelendőt a keresztény életben való növekedésben a keresztszülő segíti és kíséri. Gyermekkeresztelés esetén az ő feladata a szülők segítése a keresztény nevelésben. Keresztszülő csak katolikus vallásban megkeresztelt, hitét gyakorló felnőtt lehet.