Elsőáldozás

        Az Eucharisztia a keresztség és a bérmálás után az egyház harmadik beavató szentsége, Krisztus teste és vére a kenyér és a bor színe alatt.

     A legfontosabb szentség, „a szentségek szentsége”, az egész keresztény élet forrása és csúcsa. Ezt a szent cselekményt Jézus Krisztus végezte az utolsó vacsorán, és az egyházra hagyta azt: „Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” A Szent Liturgiában a kenyér és a bor Krisztus szavai és a Szentlélek segítségül hívása által Krisztus testévé és vérévé válik. Az egyház úgy fogadja az Eucharisztiát, mint a legnagyobb adományt, az új és végleges szövetséget, Krisztus élő és állandó jelenlétének szentségét.

      Ez a jelenlét nem jelképes vagy lelki értelmű, hanem valóságos jelenlét: az Eucharisztiában maga Jézus van jelen istenségével és emberségével.

Gyermekek elsőáldozása 

       Gyermekek esetében az általános iskola harmadik évfolyamában javasoljuk az elsőáldozáshoz járulást, melyet egyéves felkészülés előz meg. A csoportot október elején indítjuk, jelentkezni a parókián lehet. 

A szentség felvételének alapfeltétele:

  1. a gyermek meg legyen keresztelve,
  2. a felkészítésen való rendszeres részvétel,
  3. a vasárnapi Szent Liturgiákon való részvétel.

Felnőttek elsőáldozása

     Felnőtt korban az elsőáldozásra személyes felkészítés után van lehetőség. Jelentkezni a parókián lehet.