Temetés

         „A halál keresztény értelme a mi egyetlen reményünk, Krisztus halála és föltámadása húsvéti misztériumának fényében nyer kinyilatkoztatást. A keresztény ember, aki Jézus Krisztusban hal meg, ekkor kiköltözik a testből, hogy otthon legyen az Úrnál. A keresztény temetés egyrészt az elhunyttal való hatékony közösséget akarja kifejezni, másrészt részesíteni akarja a temetésre összegyűlt közösséget e szertartásban, és hirdetni akarja neki az örök életet.”

Katolikus Katekizmus

    A szeretteinktől való elbúcsúzásban a legnagyobb és legőszintébb részvéttel állunk gyászoló családok mellett. Ha tudjuk a temetés időpontját, akkor érdemes időpontot egyeztetni a parókus atyával, hogy a részleteket meg tudjuk beszélni személyesen. Ehhez nyújt segítséget az adatlapok között a temetési bejelentő is.