Házasságkötés

 

             A házasság szentsége a házasfelek között örök és kizárólagos köteléket hoz létre, ezért a házasság felbonthatatlan. E szentség segíti a házastársakat, hogy családi életüket rendezetten, hűségben, Isten akarata szerint tudják élni, a gyermekeket felelősen elfogadják és neveljék.

Az esküvőre való jelentkezéshez az alábbi dokumentumok szükségesek: 

  1.      személyes adatok és a tanúk adatai (ehhez nyújt segítséget az adatlapok között a házasságkötési bejelentő)
  2.    keresztlevél kikérése azon a parókián, ahol megvoltak keresztelve a jelentkezők

        A házasságkötést jegyes oktatás előzi meg, amely egyrészt a szertartásra, másrészt a házas életre igyekszik felkészíteni a házasulni szándékozókat.

           Házasságkötésre lehetőség van templomunkban, de más templomokban is. Ebben az esetben a kiválasztott templom parókusától, plébánosától templomhasználati engedélyt kérünk, hogy  híveink, jegyeseink mellett állhassunk, hogy segíthessük őket az örömteli pillanatokban is.