Megjelent egy cikk az Egyházközösségünkről a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján:

Fülöp érsek-metropolita atya szentelte meg a felújított kispesti templomot november 13-án, ami egyben a lelki hajlék búcsúünnepe is volt. A szertatáson megvalósult Zuró József parókus atya álma: a hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot.

 

Az Aranyszájú Szent János tiszteletére felszentelt templom 15 millió forintból újult meg: az „Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” című pályázat útján új homlokzatot, ezzel együtt külső szigetelést kapott, a nyílászárók egy részét felújították, másik részét pedig újakra cserélték. A híveknek és „Jozsó atya” családjának hála felújították a bejáratot, a kórust, a templombelsőt és elkészült a filagória is. Az udvar rendezése, a parkosítás is folyamatban van, erre nagy szükség is látszik, mivel Kispestre nagyon sok kisgyermekes család jár rendszeresen.

A szentelési szertartás után Fülöp metropolita atya prédikációja az aznapi apostoli szakaszt járta körül. Elmondta, hogy a pap az Ószövetségben elsősorban áldozatbemutató ember volt, nem prédikált. Jeruzsálemben lakott, ott mutatta be az áldozatokat. A kor embere számára nagyon fontos volt, hogy valahogy ki tudja az Istent engesztelni, úgy gondolta, ezt úgy tudja véghezvinni, ha valami nagy dolgot ajánl fel neki. A zsidók körében még az emberáldozat is gyakorinak számított, annyira átérezték a saját maguk bűnösségét, hogy akár a saját gyermeküket is feláldozták a megszabadulásért.

Az Újszövetségben már teljesen más volt a helyzet – folytatta érsek-metropolita atya. „Szent Pál ezt írja: olyan főpapunk van, aki szent, tiszta, ártatlan és mentes a bűntől. Jézusnak nem volt rá szüksége, hogy áldozatot mutasson be az Istennek, mert Jézus egyszer és mindenkorra feláldozta önmagát, ő lett az áldozati bárány. Sokan még most is ószövetségi módon gondolkodnak, szerintük Isten haragszik a bűnösökre, és valamilyen áldozatot kell hozni, hogy kiengesztelődjön. Az emberiség legnagyobb áldozata, hogy Isten fia feláldozza magát, az ő áldozata pedig meghozta nekünk a megváltást.”

Fülöp metropolita atya hangsúlyozta, hogy Jézus nem azért áldozta fel magát, mert az Isten haragszik az ő népére és nem akarja magához fogadni, hanem mert a bűnök megkeményítették a szívünket, ezért nekünk van rá szükségünk, hogy kiengesztelődjünk ahhoz, hogy az Istennel békében tudjunk élni. Jézus Krisztus tökéletes ember lett, aki tökéletesen tudta szeretni az Istent, és Jézus Krisztusban az ember kiengesztelődött az Istennel.

Nekünk, embereknek pedig nincs más dolgunk, minthogy olyanná váljunk, mint amilyen Jézus. Azért is kell a Szentírásban megismernünk, hogy mit tett Ő, hogy követni tudjuk. A kereszténység is azért ilyen magas igényű erkölcsi rendszer, mert a tanítások abból indulnak ki, ahogy Jézus élte a földi életét. Minden egyes döntésemet úgy kell meghoznom, hogy belegondolok, Jézus ebben a helyzetben mit tenne. Akkor találom meg a választ ezekben a helyzetekben, ha közel vagyok Jézushoz.

„A mély imádságban nemcsak Isten közelében vagyok, hanem átélem a vele való egységet, a Szent Liturgiában pedig valóságosan egyesülhetek vele. Jézus egyszer és mindenkorra feláldozta magát azért, hogy velünk egyesülhessen” – zárta beszédét a főpásztor.

A Szent Liturgia végeztével az agapé előtt József atya köszönetet mondott a híveknek a sok segítségért, különösen a Márkó családnak, akik a búcsúi vendéglátásról gondoskodtak, a Kujbus családnak a templom korszerű, ledes világításáért, Kiss Anita igazgatóasszonynak és a Hungarocontrol Zrt-nek, akik a filagória elkészültét segítették.

A parókus elmondta, három éve érkezett Kispestre, és ez idő alatt megtapasztalta, hogy itt szorgos és odaadó emberek élnek. Nem véletlen, hogy ebben a közösségben mindig odaadó és szolgálatkész papok szolgáltak és igyekszik ő is folytatni ezt a nemes hagyományt.

„Tavaly az hangzott el leggyakrabban a számból, hogy jöjjünk, legyünk jelen a templomban, ez idén már így szólt: szépen fel lett újítva a templomunk, de az a legszebb templom, amit megtöltünk imádsággal és szeretettel. A legjobb az lenne, ha kicsinek bizonyulna!” – mondta Zuró József atya, aki Magyarország kormányának is köszönetet mondott, amiért lehetővé tették a felújítást.

Az ünnepség részeként átadtàk a templom alapítványa által létrehozott Aranyszájú Szent János díjakat is. Idén Csekk Lászlóné, Erzsike néni, a közösség egyik legaktívabb tagja vehette át az elismerést, a posztumusz díjat Czidor András, egykori világi elnök kapta, akinek elismerő oklevelét fia vette át a család nevében.”

Dr. Simicskó István országgyűlési képviselő beszédében elmondta, jelenleg az európai keresztény civilizáció és nyugat-Európa is gondokkal, nehézségekkel küzd. XVI. Benedek pápa szavait idézte, aki arra intett minket, hogy realisztikus módon legyünk felkészülve, hogy a gonosz mindig támadni fog kívülről és belülről egyaránt. „Ezt látjuk napjainkban is. Az ehhez hasonló nehéz helyzetekben egyre inkább a Jóisten felé kell fordulunk és ezért is fontos, hogy templomok, iskolák épüljenek. Nagy szükség van rá, hogy érsek atya is folyamatosan erősítse görögkatolikus egyházunkat nemcsak létesítmények tekintetében, hanem hitünk megerősítésében is.” A képviselő maga is görögkatolikus, és húsz évet élt Kispesten, örült, hogy most ilyen jó közösséget lát itt.

Hazafelé menet fülünkben csenghettek érsek atya szavai: néhány napunk van, hogy átgondoljuk, hogyan töltjük az előttünk álló 40 napos karácsonyi böjtöt. De tudnunk kell, hogy az áldozat már nem a miénk, csak kiegészítjük, hozzátesszük a magunk szenvedését Krisztuséhoz.