Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad és én őbenne.”(Jn 6,56)

2020. június 28-án közösségünkben tíz gyermek részesült első alkalommal szentáldozásban. Tíz gyermek válaszolt Isten hívására és mondott igent arra, hogy találkozzon Krisztus Urunk testével és vérével.

Adja Isten, hogy a szentségekkel élve növekedjen hitük, hogy a jövőben minél inkább Krisztust követő keresztény életet éljenek mindannyian. Kísérje őket Isten áldása azon az úton, amit immár szabad akaratukból is választottak.

Hálásan köszönjük az értük mondott imákat, segítséget, közösségünk és családjaink minden tagjának. Végül, de nem utolsó sorban hálás köszönet Zuró Jozsó atyának az áldozatos munkájáért.